جشن اولین سالگرد صدور فاکتور رسمی با حضور مهندس اسماعیل افشار مدیرعامل شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش و جمعی از مدیران ارشد و پرسنل مجموعه امروز  بیستم خردادماه 1398 در دفتر مرکزی برگزار شد.

شرکت فرآورده های پروئینی کوروش در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 اولین فاکتور فروش محصولات خود را ثبت کرد، به همین مناسبت جشن اولین سالگرد صدور فاکتور رسمی  در شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش برگزار گردید.

اسماعیل افشار مدیر عامل محترم شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش از تمامی پرسنل زحمتکش شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش تقدیر و تشکر کرده و  این روز بزرگ را به تمامی پرسنل شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش تبریک گفت گفتند.