توزیع

سیستم توزیع و پخش کالا، نقش برجسته وقابل توجهی دردستیابی به اهداف فروش شرکت ها و تولید کنندگان دارد و محصولات آنها را درمعرض دید خریداران ومصرف کنندگان قرارمی دهد، هنگامی که این امربه درستی انجام شود، نتیجه مثبتی حاصل خواهد شد.

سیستم توزیع فرآورده های پروتئینی کوروش به منظور گسترش کسب و کار و نزدیک شدن هر چه بیشتربه چشم اندازشرکت، در آینده ای نزدیک شامل 8 مرکز توزیع مواد تازه درشهرهای تهران، اردبیل، گرگان، کرمانشاه، مشهد، کرمان، اصفهان و شیراز خواهد داشت، افزون بر این 2 مرکز توزیع غذای آماده و سوسیس و کالباس را در تهران نیز دربر میگیرد .

همچنین شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش با راه اندازی واحدCRM  برای رانندگان واحد توزیع خود، سعی در بالابردن هرچه بیشتر کیفیت واحد توزیع خود دارد.

در صورت داشتن هر گونه انتقاد، پیشنهاد در رابطه با رانندگان و خودروهای توزیع شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش می توانید با شماره تلفن 45579400-021 تماس گرفته تا همکاران ما شما را دراین زمینه یاری کنند.